* Η ΑΙΧΑΜ και η Εταιρεία Α.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Μ.ΕΠΕ διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση τα χρώματα, τα υλικά ,τον εξοπλισμό ,και τα χαρακτηριστικά του παρόντος καταλόγου.Παρακαλούμε να απευθυνθείτε στην Εταιρεία μας για περισσότερες πληροφορίες ** Για οποιαδήποτε διαφορά στις φωτογραφίες, στα τεχνικά χαρακτηριστικά ,στον εξοπλισμό και στη τιμή η εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη